Proiecte legislative

Home / Proiecte legislative

Situația proiectelor de lege de modificare a legii nr. 514/2003

Proiectul de lege, care a fost prezentat în cadrul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei din data de 20.06.2010, a fost retrimis la comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor. Proiectul de lege are numărul de înregistrare Pl-x 310/10.05.2010. Acesta a fost avizat negativ de către Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi favorabil de către Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor (cameră decizională). Proiectul a fost adoptat de Senat ca urmare a depăşirii termenului de adoptare.

 

Cei ce doresc să consulte textul proiectului de lege o pot face la adresa www.cdep.ro/procesul legislativ/proiecte de legi 2010/Pl-x 312/10.05.2010.

 

Un alt proiect de lege de modificare a Legii nr. 514/2003 are numărul Pl-x 624/25.10.2010 (la Camera Deputaţilor). Proiectul a fost respins de Senat şi se află în prezent la Camera Deputaţilor.