ANUNŢ – Privind 2% din impozitul pe venit pe anul 2018

Home / ANUNŢ – Privind 2% din impozitul pe venit pe anul 2018

Stimați colegi,

Vă invităm să donați 2% din impozitul pe venit pe anul 2018 către ASOCIAȚIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS”, completând PUNCTUL I din formularul atașat și semnând în stânga jos, la rubrica “Semnatura contribuabil”. Declaratia 230 se poate depune personal la registratura organului fiscal în a cărei rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, sau expediată prin poștă, cu confirmare de primire, până la data de 15.03.2019 (ORDINUL nr. 50 din 11 ianuarie 2019 al A.N.A.F., publicat în M.Of. nr. 40 din 15.01.2019)

În măsura în care doriti, Asociația consilierilor juridici “FIDELIS LEGIS”, poate depune/expedia declarația dvs., dupa primirea prealabilă a acesteia, cu condiția ca documentul să fie trimis nu mai tarziu de 05.03.2019, pe adresa: Ministerul Apărării Naționale, Direcția pentru relația cu Parlamentul, str. Izvor nr. 110, sector 5, București, cod 050561.

 

Cu stimă,

PRODECANUL ASOCIAȚIEI CONSILIERILOR

JURIDICI “FIDELIS LEGIS”
CLAUDIU TOMA