Statutul Asociatie

Home / Statutul Asociatie

STATUTUL ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS”

CAPITOLUL I
DENUMIRE, SEDIU, FORMĂ JURIDICĂ, DURATĂ

Art. 1. – ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” se constituie prin liberă exprimare a voinţei de asociere a consilierilor juridici, semnatari ai Actului Constitutiv şi a prezentului Statut, în conformitate cu prevederile art. 9 şi 40 din Constituţia Români, republicată, art. 5 şi 25 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 27 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, art. 7 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sediul ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” este în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 111-131, bl. 9 B, sc. F, et. 14, ap. 214, sector 1, România, acesta va putea fi modificat în condiţiile prevăzute în Statut, cu îndeplinirea formelor legale.
Art. 2. – ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” este organizaţia profesională şi ştiinţifică a consilierilor juridici ce activează în interesul persoanelor juridice de drept public şi privat, fiind persoană juridică român fără scop lucrativ, autonomă, apolitică, non-guvernamentală şi non-profit.
(2) Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii:
a) principiul egalităţii în drepturi a membrilor săi;
b) principiul eligibilităţii democratice, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales;
c) principiul libertăţii de exprimare.
Art. 3. – ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” se constituie şi îşi desfăşoară activitatea precizată în Statut pe termen nedeterminat.

Descarcati statutul Asociatiei (PDF)

Formular-inscriere (PDF)