Despre noi

Home / Despre noi

ÎNFIINȚARE

Asociația Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS” a fost înființată în baza prevederilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic și în conformitate cu Hotărârea Judecătoriei Sector I – București, din data de 26.01.2015.

Inițial denumirea Asociației a fost aceea de „Corpul Consilierilor Juridici din Administrația Publică”. Această denumire a fost scimbată în Asociația Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”, prin Hotărârea Judecătoriei Sector I – București, din data de 01.06.2007.

La înființare, asociația era formată numai din consilieri juridici care își desfășurau activitatea în cadrul instituțiilor și autorităților publice centrale și locale. Odată cu schimbarea denumirii, ce a survenit în anul 2007, în cadrul Asociației au aderat și consilieri juridici care își desfășoară activitatea în mediul privat.

 

SCOP

Asociația Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS” îşi propune să contribuie la educaţia juridică, la promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor profesionale ale consilierilor juridici, în scopul menţinerii şi perfecţionării unui corp profesional competent, de nivel European.

 

OBIECTIVE

Pentru realizarea scopului declarat, Asociația Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS” va desfăşura, în principal, următoarele activităţi:

a) stabilirea şi dezvoltarea legăturilor profesionale între consilierii juridici pentru asigurarea organizării şi exercitării în sistem unitar în România a acestei profesii;

b) iniţierea şi susţinerea unor măsuri de perfecţionare a legislaţiei specifice exercitării profesiei de consilier juridic, inclusiv armonizarea acesteia cu acquis-ul comunitar şi cu normele de drept internaţional ce reglementează acest domeniu;

c) colaborarea cu Ministerul Justiţiei şi cu celelalte autorităţi publice interesate în elaborarea şi adoptarea Statutului profesional al consilierilor juridici, precum şi a altor acte normative;

d) întocmirea Tabloului Consilierilor Juridici definitivi şi stagiari, numiţi sau angajaţi, comunicarea şi publicarea anuală a acestuia în condiţiile legii;

e) organizarea perioadei de stagiu şi a definitivării consilierilor juridici, membri ai asociaţie;

f) reprezentarea intereselor şi drepturilor profesionale ale consilierilor juridici, la nivelul societăţii civile şi în raporturile cu autorităţile statului;

g) cooperarea cu instituţiile de învăţământ superior, cu autorităţile judecătoreşti, cu Ministerul Justiţiei, precum şi cu orice alte autorităţi competente în elaborarea programelor-cadru şi organizarea de cursuri privind formarea continuă a consilierilor juridici;

h) organizarea de reuniuni ştiinţifice profesionale (congrese, conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări);

i) participarea la reuniuni internaţionale, la schimburi de experienţă în ţară şi în străinătate;

j) constituirea de fonduri necesare desfăşurării activităţii Asociaţiei;

k) colaborarea cu organizaţii profesionale similare, interne şi internaţionale;

l) elaborarea de studii şi editarea unor publicaţii de specialitate (metodologii, manuale, instrumente unitare de lucru şi publicaţii, seriale de profil etc.);

m) cooperarea în asigurarea de servicii pentru autorităţi şi instituţii publice, unităţi economice, organizaţii neguvernamentale în rezolvarea unor probleme de cercetare ştiinţifică, instruire, etc.;

n) culegerea şi diseminarea de informaţie juridică (construirea de baze de date, web-site pe internet, editare de pliante, constituirea de puncte de documentare, săli de lectură ş.a.);

o) organizarea şi desfăşurarea unor programe pentru formarea profesională.