Contact

Home / Contact

Asociatia consilierilor juridici FIDELIS LEGIS
C.I.F. 17363655
Sediul:
Str. Bogota nr. 13, Sector 1, București

Contul Asociatiei este RO75RNCB0081040556750001

Banca: Banca Comerciala Romana, sucursala Izvor

contact@asociatiafidelislegis.ro

Telefon: 0723 268 617