ANUNȚ – COMUNICARE DATE GDPR

Home / ANUNȚ – COMUNICARE DATE GDPR

În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 129/2019, în termen de 12 luni de la data de 21 iulie 2019, asociațiile și fundațiile au obligația completării documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 129/2019.

 

Termenul prevăzut la art. 63 din Legea nr. 129/2019 a fost prelungit cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.

 

La expirarea termenului, asociațiile și fundațiile care nu s-au conformat obligației se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau oricărei alte persoane interesate.

 

În acest sens, vă adresăm rugămintea de a ne comunica numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, domiciliul și să completați acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, anexat aici.

 

Avem rugămintea să ne transmiteți informațiile solicitate și acordul de prelucrare a datelor până cel târziu luni, 17 august 2020, la adresa de mail contact@asociatiafidelislegis.ro

 

 

Conducerea Asociației Consilierilor Juridici „Fidelis Legis”